Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


WORKSHOPLAR

EDUWORKS, kurum ve çalışanlar üzerinde fark yaratan ve iz bırakan, zengin içerikli, etkin bilgi paylaşımlarının yaşandığı ve farklı etkinliklerin yer aldığı workshoplar düzenler. Konusunda uzman profesyonellerin ve tanınmış otoritelerin konuşmacı olarak yer aldığı bu workshoplarda, Edutainment’in ünlü oyuncuları da konuya ilişkin yaratıcı drama/teatral gösteriler, skeçler ve oyunlarla workshopları “unutulmaz deneyimlere” dönüştürür.

Teorinin uygulamalarla birleştirildiği EDUWORKS workshoplarında klasik workshopların aksine katılımcıların duyularına hitap edilir ve eğitim sürecine aktif katılımları sağlanır. Workshoplara katılanlara EDUWORKS ve Edutainment tarafından “Başarı Sertifikası” verilir.

Nasıl Daha İyi Yönetirim

"Nasıl Daha İyi Yönetirim” programı katılımcıların yönetim ve yöneticilik konusundaki bilgi ve deneyimlerinin artırılması, farkındalıklarının geliştirilmesi ve kalıcı davranış değişikliklerinin sağlanmasını hedefler.

Sen Bir Lidersin

“Sen Bir Lidersin” programı katılımcıların liderlik konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılması, çalışanlarına yol gösteren, ilham veren, harekete geçiren, onları sürekli geliştiren, ekip ruhu oluşturan ve motive eden liderler haline gelmelerini amaçlar.

Fark Yaratan Pazarlama

"Fark Yaratan Pazarlama” programı katılımcıların pazarlama dünyası ile ilgili bilgi ve deneyimlerinin artırılması, yeni pazarlama fikirleri ve çarpıcı stratejiler ile pazarlama vizyonlarının genişletilmesini hedefler.

Nasıl Daha Çok Satarım

"Nasıl Daha Çok Satarım” programı katılımcıların satış dünyası ile ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması, yeni satış teknikleri ve farklı satış fikirleri ile satış hedeflerine ulaşmalarını amaçlar.

İletişim Hayattır

“İletişim Hayattır” programı katılımcılara sağlıklı iletişim kurabilme becerileri kazandırmayı amaçlar.

İz Bırakan Sunuş ve Beden Dili

“İz Bırakan Sunuş ve Beden Dili” programı katılımcıların topluluk önünde ya da müşteri karşısında özgüvenli ve rahat olmaları, güzel konuşmaları ve beden dilini etkin kullanarak kendilerini başarılı bir şekilde ifade ederek insanları olumlu yönde etkilemeleri için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.

Başarı Yolculuğu ve Kişisel Gelişim

“Başarı Yolculuğu ve Kişisel Gelişim” programı katılımcıların kendilerini daha iyi tanıyarak yeteneklerinin ve potansiyellerinin farkına varma, kendilerini sürekli geliştirme, başarının kurallarını öğrenerek başarı yolundaki zorluklarla mücadele etme becerileri kazandırmayı amaçlar.

İş Hayatı Bir Tiyatrodur

İş hayatı bir tiyatro ve de her şirket bir sahnedir. Çalışanlar iç ve dış müşterilerin ilgisini çekecek şekilde gösteriyi sunan, roller canlandıran ve karakterler ortaya koyan oyunculardır. Tiyatro model alındığında, en sıradan işler bile akılda kalıcı izler bırakarak insanları etkiler. Bu nedenle iş hayatında başarı role ne kadar iyi hazırlanıldığı ve rolün ne denli iyi oynandığına bağlıdır.

“İş Hayatı Bir Tiyatrodur” programı katılımcılara iş hayatında başarılı olmaları için temel oyunculuk becerileri kazandırmayı hedefler.

Etkinlik Takvimi