Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


İTİMLER

EDUWORKS, kurum ve çalışanlar üzerinde fark yaratan ve iz bırakan özgün eğitim programları gerçekleştirir. Kurum çalışanlarının iş ve sosyal yaşamının gelişiminde ve değişiminde önemli rol oynayan ve onların etkinliğini artırmayı hedefleyen eğitim programlarında, çeşitli öğrenme tekniklerini, yaratıcı ve akılda kalıcı deneyimlerle birlikte sunar.

Kuruma özel eğitim programlarında, konusunda uzman olan eğitmenler, tanınmış otoriteler ve grup şirketi olan Edutainment’ın ünlü oyuncuları görev alır. Teorinin uygulamalarla birleştirildiği eğitimlerde, yaratıcı drama/teatral gösteriler ve oyunlarla, klasik eğitimlerin aksine, çalışanların duyularına hitap eden, eğitim sürecine aktif katılımlarını sağlayan, akılda kalıcı ve etkili eğitim çözümleri sunulur.

Nasıl Daha İyi Yönetirim

"Nasıl Daha İyi Yönetirim” programı katılımcıların yönetim ve yöneticilik konusundaki bilgi ve deneyimlerinin artırılması, farkındalıklarının geliştirilmesi ve kalıcı davranış değişikliklerinin sağlanmasını hedefler.

Katılımcıya ve Kuruma Kazandırdıklarımız: Program, katılımcıların doğru hedefler belirlemelerine, etkili planlama yapmalarına, yaratıcı sorun çözme ve etkin karar almalarına, işleri iyi delege etmelerine, ekiplerini motive etmelerine, yön vermelerine ve geliştirmelerine, yaratıcılığı ve fikir üretimini artırmalarına katkı sağlar. Böylece kurumun stratejik hedefleriyle çalışan hedefleri uyumlaşır, üretkenlik, ekip olma bilinci ve yönetim etkinliği artar.

Yöntemimiz: “Nasıl Daha İyi Yönetirim” programında konusunda uzman olan eğitmenler, tanınmış yönetim otoriteleri ve grup şirketi olan Edutainment’in ünlü oyuncuları görev alır. Teorinin uygulamalarla birleştirildiği bu programda, yoğun bir bilgi ve deneyim aktarımının yanısıra yönetim ve yöneticilikle ilgili yaratıcı drama/teatral gösteriler ve oyunlara da yer verilir. Böylece klasik eğitimlerin aksine katılımcıların duyularına hitap edilir ve eğitim sürecine aktif katılımları sağlanır. Farklı bir yöneticilik deneyimi yaşatılarak akılda kalıcı ve etkili bir yönetim eğitimi sunulur.

Katılımcı Profili: Yönetici ve yönetici adayları
Süre: 1 günlük ve 2 günlük programlar

Sen Bir Lidersin

“Sen Bir Lidersin” programı katılımcıların liderlik konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılması, çalışanlarına yol gösteren, ilham veren, harekete geçiren, onları sürekli geliştiren, ekip ruhu oluşturan ve motive eden liderler haline gelmelerini amaçlar.

Katılımcıya ve Kuruma Kazandırdıklarımız: Program, katılımcıların bir liderde olması gereken özelliklere ve becerilere sahip olmalarına ekiplerini yönlendirmelerine, onları geliştirmelerine, enerji ve yaratıcılıklarını artırmalarına katkı sağlar. Böylece kurumda üretkenlik ve ekip olma bilinci, iletişim, güven ortamı, motivasyon ve yönetim etkinliği artar.

Yöntemimiz: “Sen Bir Lidersin” programında konusunda uzman olan eğitmenler, tanınmış liderlik otoriteleri ve grup şirketi olan Edutainment’in ünlü oyuncuları görev alır. Teorinin uygulamalarla birleştirildiği bu programda, yoğun bir bilgi ve deneyim aktarımının yanısıra liderlikle ilgili yaratıcı drama/teatral gösteriler ve oyunlara da yer verilir. Böylece klasik eğitimlerin aksine katılımcıların duyularına hitap edilir ve eğitim sürecine aktif katılımları sağlanır. Farklı bir liderlik deneyimi yaşatılarak akılda kalıcı ve etkili bir liderlik eğitimi sunulur.

Katılımcı Profili: Her düzeyde yöneticiler
Süre: 1 günlük ve 2 günlük programlar

Fark Yaratan Pazarlama

"Fark Yaratan Pazarlama” programı katılımcıların pazarlama dünyası ile ilgili bilgi ve deneyimlerinin artırılması, yeni pazarlama fikirleri ve çarpıcı stratejiler ile pazarlama vizyonlarının genişletilmesini hedefler.

Katılımcıya ve Kuruma Kazandırdıklarımız: Program, katılımcıların doğru pazarlama stratejileri belirlemelerine, etkili bir ürün ve marka yönetimine, etkin pazarlama planları hazırlanmalarına, müşteri değeri oluşturmaya, pazarlama ile ilgili yaratıcılığı ve fikir üretimini artırarak başarılı pazarlama uygulamaları gerçekleştirmelerine katkı sağlar. Böylece kurumda pazarlamayla ilgili yaratıcılık ve üretkenlik artar.

Yöntemimiz: “Fark Yaratan Pazarlama” programında konusunda uzman olan eğitmenler, tanınmış pazarlama otoriteleri ve grup şirketi olan Edutainment’in ünlü oyuncuları görev alır. Teorinin uygulamalarla birleştirildiği bu programda, yoğun bir bilgi ve deneyim aktarımının yanısıra pazarlamayla ilgili yaratıcı drama/teatral gösteriler ve oyunlara da yer verilir. Böylece klasik eğitimlerin aksine katılımcıların duyularına hitap edilir ve eğitim sürecine aktif katılımları sağlanır. Farklı bir deneyim yaşatılarak akılda kalıcı ve etkili bir pazarlama eğitimi sunulur.

Katılımcı Profili: Pazarlama yöneticileri, yönetici adayları ve uzmanları
Süre: 1 günlük ve 2 günlük programlar

Nasıl Daha Çok Satarım

"Nasıl Daha Çok Satarım” programı katılımcıların satış dünyası ile ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması, yeni satış teknikleri ve farklı satış fikirleri ile satış hedeflerine ulaşmalarını amaçlar.

Katılımcıya ve Kuruma Kazandırdıklarımız: Program, katılımcıların satışın tüm aşamalarını etkin bir şekilde yönetmelerine, yeni satış teknikleri uygulamalarına, müşterilerin yeni önceliklerini anlamalarına, onların ihtiyaçlarına yönelik satış stratejileri belirlemelerine, etkili iletişim kurmalarına, yüz yüze iletişim tekniklerini geliştirmelerine, başarılı sunuş yapmalarına, müşteri itiraz ve şikayetlerini başarıyla karşılamalarına ve satışlarının artmasına katkı sağlar. Böylece kurum pazar payını artırır ve satış hedeflerine ulaşır.

Yöntemimiz: “Nasıl Daha Çok Satarım” programında konusunda uzman olan eğitmenler, tanınmış satış otoriteleri ve grup şirketi olan Edutainment’in ünlü oyuncuları görev alır. Teorinin uygulamalarla birleştirildiği bu programda, yoğun bir bilgi ve deneyim aktarımının yanısıra satışla ilgili yaratıcı drama/teatral gösteriler ve oyunlara da yer verilir. Böylece klasik eğitimlerin aksine katılımcıların duyularına hitap edilir ve eğitim sürecine aktif katılımları sağlanır. Farklı bir satış deneyimi yaşatılarak akılda kalıcı ve etkili bir satış eğitimi sunulur.

Katılımcı Profili: Satış yöneticileri, yönetici adayları ve satış temsilcileri
Süre: 1 günlük ve 2 günlük programlar

İletişim Hayattır

“İletişim Hayattır” programı katılımcılara sağlıklı iletişim kurabilme becerileri kazandırmayı amaçlar.

Katılımcıya ve Kuruma Kazandırdıklarımız: Program, katılımcıların empati geliştirmelerine, beden dilini etkin kullanma ve başkalarının beden dilini anlamalarına, etkili konuşma ve yazmalarına, etkin dinlemelerine, çatışmaları çözmelerine ve başkaları üzerinde etki yaratmalarına katkı sağlar. Böylece kurum içinde etkin iletişim yaygınlaşır, işbirliği artar, yanlış iletişimden kaynaklanan zaman kayıpları önlenir ve çalışanlar enerjilerini işlerine yönlendirirler.

Yöntemimiz: “İletişim Hayattır” programında konusunda uzman olan eğitmenler, tanınmış iletişim otoriteleri ve grup şirketi olan Edutainment’in ünlü oyuncuları görev alır. Teorinin uygulamalarla birleştirildiği bu programda, yoğun bir bilgi ve deneyim aktarımının yanısıra iletişimle ilgili yaratıcı drama/teatral gösteriler ve oyunlara da yer verilir. Böylece klasik eğitimlerin aksine katılımcıların duyularına hitap edilir ve eğitim sürecine aktif katılımları sağlanır. Farklı bir iletişim deneyimi yaşatılarak akılda kalıcı ve etkili bir iletişim eğitimi sunulur.

Katılımcı Profili: Tüm çalışanlar
Süre: 1 günlük ve 2 günlük programlar

İz Bırakan Sunuş ve Beden Dili

“İz Bırakan Sunuş ve Beden Dili” programı katılımcıların topluluk önünde ya da müşteri karşısında özgüvenli ve rahat olmaları, güzel konuşmaları ve beden dilini etkin kullanarak kendilerini başarılı bir şekilde ifade ederek insanları olumlu yönde etkilemeleri için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.

Katılımcıya ve Kuruma Kazandırdıklarımız: Program, katılımcıların konuşma konusunu etkili görsel malzemeler kullanarak hazırlama, konuşma mekanını etkin bir şekilde düzenleme, görsel-işitsel araçları etkin kullanma, etkili konuşma teknikleri kazanma, beden dili ile ilgili işaretleri öğrenerek konuşmayı uygun beden diliyle destekleme, topluluk önünde rahat olma ve dinleyiciler üzerinde etki yaratmalarına katkı sağlar. Kurum açısından bakıldığında çalışanların kendilerini açık ve anlaşılır şekilde ifade etmeleri yanlış anlaşılmaları ve bunun neden olacağı zaman kayıplarını ortadan kaldırır. Ayrıca çalışanların kurumu etkili temsil etme gücü kazanması müşterilerle ilişkilerde olumlu etkiler yaratır.

Yöntemimiz: “İz Bırakan Sunuş ve Beden Dili” programında konusunda uzman olan eğitmenler, tanınmış iletişim otoriteleri ve grup şirketi olan Edutainment’in ünlü oyuncuları görev alır. Teorinin uygulamalarla birleştirildiği bu programda, yoğun bir bilgi ve deneyim aktarımının yanısıra sunuş teknikleri ve beden dili ile ilgili yaratıcı drama/teatral gösteriler ve oyunlara da yer verilir. Böylece klasik eğitimlerin aksine katılımcıların duyularına hitap edilir ve eğitim sürecine aktif katılımları sağlanır. Farklı bir deneyim yaşatılarak akılda kalıcı ve etkili bir sunuş teknikleri ve beden dili eğitimi sunulur.

Katılımcı Profili: Tüm çalışanlar
Süre: 1 günlük ve 2 günlük programlar

Başarı Yolculuğu ve Kişisel Gelişim

“Başarı Yolculuğu ve Kişisel Gelişim” programı katılımcıların kendilerini daha iyi tanıyarak yeteneklerinin ve potansiyellerinin farkına varma, kendilerini sürekli geliştirme, başarının kurallarını öğrenerek başarı yolundaki zorluklarla mücadele etme becerileri kazandırmayı amaçlar.

Katılımcıya ve Kuruma Kazandırdıklarımız: Program, katılımcıların başarı yolunda doğru hedefler belirlemelerine, sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi haline getirmelerine, zamanı etkin yönetmelerine, güzel ve etkili konuşmalarına, beden dilini etkin kullanmalarına, kişisel motivasyonlarını artırmalarına, yaratıcılıklarını geliştirmeye ve stresle başa çıkmalarına destek sağlar. Kurum çalışanlarının bilgi beceri ve yaratıcı düşünme yeteneklerinin gelişmesi ve başarı odaklı olmalarıyla birlikte kurum içi verimlilik artar.

Yöntemimiz: “Başarı Yolculuğu ve Kişisel Gelişim” programında konusunda uzman olan eğitmenler, tanınmış kişisel gelişim otoriteleri ve grup şirketi olan Edutainment’in ünlü oyuncuları görev alır. Teorinin uygulamalarla birleştirildiği bu programda, yoğun bir bilgi ve deneyim aktarımının yanısıra kişisel gelişim ve başarı ile ilgili yaratıcı drama/teatral gösteriler ve oyunlara da yer verilir. Böylece klasik eğitimlerin aksine katılımcıların duyularına hitap edilir ve eğitim sürecine aktif katılımları sağlanır. Farklı bir deneyim yaşatılarak akılda kalıcı ve etkili bir kişisel gelişim ve başarı eğitimi sunulur.

Katılımcı Profili: Kişisel gelişimine ve bireysel kaliteye önem veren tüm çalışanlar
Süre: 1 günlük ve 2 günlük programlar

İş Hayatı Bir Tiyatrodur

İş hayatı bir tiyatro ve de her şirket bir sahnedir. Çalışanlar iç ve dış müşterilerin ilgisini çekecek şekilde gösteriyi sunan, roller canlandıran ve karakterler ortaya koyan oyunculardır. Tiyatro model alındığında, en sıradan işler bile akılda kalıcı izler bırakarak insanları etkiler. Bu nedenle iş hayatında başarı role ne kadar iyi hazırlanıldığı ve rolün ne denli iyi oynandığına bağlıdır.

“İş Hayatı Bir Tiyatrodur” programı katılımcılara iş hayatında başarılı olmaları için temel oyunculuk becerileri kazandırmayı hedefler.

Katılımcıya ve Kuruma Kazandırdıklarımız: Program, katılımcıların empati yeteneğinin gelişmesine, özgüvenlerinin oluşmasına, duygularını bilinçli kullanmalarına, doğru tonlama, doğru vurgulama ve sözcükleri düzgün telaffuz etmelerine, etkin beden kontrolüne, yaratıcılık ve estetik gelişimine, iş yaşamında ve sosyal yaşamda daha iyi ifade becerisine sahip olmalarına destek sağlar. Çalışanların kendilerini başarılı bir şekilde ifade etmeleri kurum içindeki iletişim sorunlarını ve bunun neden olacağı çatışmaları ortadan kaldırır. Ayrıca çalışanların kurumu temsil etme yeteneklerinin artmasıyla müşterilerle daha başarılı ve kalıcı ilişkler kurulur.

Yöntemimiz: “İş Hayatı Bir Tiyatrodur” programında konusunda uzman olan eğitmenler, ve grup şirketi olan Edutainment’in ünlü oyuncuları görev alır. Teorinin uygulamalarla birleştirildiği bu programda, yoğun bir bilgi ve deneyim aktarımının yanısıra yaratıcı drama/teatral gösteriler ve oyunlara da yer verilir. Böylece katılımcıların eğitim sürecine aktif katılımları sağlanır. Farklı bir deneyim yaşatılarak akılda kalıcı ve etkili bir oyunculuk eğitimi sunulur.

Katılımcı Profili: Tüm çalışanlar
Süre: 1 günlük ve 2 günlük programlar